INWENTARYZACJA5zł/m²

Inwentaryzacja przedmiotowej inwestycji:

 • pomiar z natury;
 • dokumentacja fotograficzna;
 • sporządzenie rzutu poziomego mieszkania z wymiarowaniem w skali;

PROJEKT KONCEPCYJNY45zł/m²

 • 3 wersje koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza (w formie rzutów poziomych z wymiarowaniem w skali) z proponowanym rozmieszczeniem mebli i innych głównych elementów wyposażenia;
 • poglądowe szkice lub wizualizacje wybranych pomieszczeń obrazujące ogólne zasady rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych i oświetleniowych;

PROJEKT WYKONAWCZY zawiera projekt koncepcyjny85zł/m²

 • dokumentacja, czyli komplet rysunków technicznych zawierających:
  • aranżację wszystkich pomieszczeń : rzut poziomy w skali 1:50, z wymiarami;
  • rozmieszczenie punktów wyjściowych dla instalacji wodno-kanalizacyjnej: rzut poziomy w skali 1:20, z wymiarami;
  • rozmieszczenie punktów elektrycznych (gniazda elektryczne, włączniki światła) oraz aranżacja oświetlenia (usytuowania punktów świetlnych na ścianach i sufitach): rzut poziomy oraz widoki ścian w skali 1:20, z wymiarami;
  • układ podłóg: rzut poziomy w skali 1:20, z wymiarami;
  • widoki i przekroje ścian z kompletnym wyposażeniem, kolorystyką i doborem materiałów (tapeta, okładzina kamienna, drewno itd.) w skali 1:20, z wymiarami;
  • szczegółowy projekt zabudowy kuchni, rzut poziomy oraz widoki ścian w skali 1:20, z wymiarami;
  • szczegółowy projekt zabudowy łazienek, rzut poziomy oraz widoki ścian w skali 1:20, z wymiarami;
  • rysunki wykonawcze mebli na wymiar: rysunki techniczne mebli w skali 1:20 + detal 1:5, z wymiarami;
  • opis techniczny aranżacji wnętrza;

LISTA WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW uzupełnienie projektu wykonawczego15zł/m²

 • szczegółowy spis elementów wyposażenia wnętrza, będących integralną częścią projektowanej przestrzeni (meble, oprawy oświetleniowe, armatura, okładziny ścienne i podłogowe) wraz z orientacyjną ceną oraz spisem dystrybutorów;
 • zestawienie powierzchni, specyfikacje ilościowe niezbędnych materiałów wykończeniowych;
 • kosztorys uwzględniający ilość i ceny jednostkowe poszczególnych materiałów i wyposażenia oraz łącznym kosztem proponowanych rozwiązań;
 • informacje na temat firm, miejsc zakupów oraz ofert promocyjnych;

NADZÓR AUTORSKI+1000zł

          cena za m²
projekt koncepcyjny * *     45
projekt wykonawczy * * *   85
projekt wykonawczy + lista * * * * 100
  3 wersje koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza poglądowe szkice lub wizualizacje komplet rysunków technicznych lista wyposażenia i materiałów